Cảm biến áp xuất dầu

 • Banphutungoto.vn - CẢM BIẾN ÁP SUẤT DẦU CHEVROLET CAPTIVA - 95961350-4Banphutungoto.vn - CẢM BIẾN ÁP SUẤT DẦU CHEVROLET CAPTIVA - 95961350-4

  CẢM BIẾN ÁP SUẤT DẦU CHEVROLET CAPTIVA

  Mã: 95961350-4

  120.000

  Mã:95961350-4 Thương Hiệu:GM oem Xuất xứ: Hàn Quốc Kiều Gia Auto khuyên bạn dùng phụ tùng chính hãng để đảm bảo chất lượng sử dụng phục vụ tốt nhất cho chiếc xe hoạt động hiệu quả hơn.
 • Banphutungoto.vn - CẢM BIẾN ÁP SUẤT DẦU CHEVROLET VIVANT - 95961350-5Banphutungoto.vn - CẢM BIẾN ÁP SUẤT DẦU CHEVROLET VIVANT - 95961350-5

  CẢM BIẾN ÁP SUẤT DẦU CHEVROLET VIVANT

  Mã: 95961350-5

  120.000

  Mã:95961350-5 Thương Hiệu:GM oem Xuất xứ: Hàn Quốc Kiều Gia Auto khuyên bạn dùng phụ tùng chính hãng để đảm bảo chất lượng sử dụng phục vụ tốt nhất cho chiếc xe hoạt động hiệu quả hơn.
 • Banphutungoto.vn - CẢM BIẾN ÁP SUẤT DẦU DAEWOO GENTRA - 95961350Banphutungoto.vn - CẢM BIẾN ÁP SUẤT DẦU DAEWOO GENTRA - 95961350

  CẢM BIẾN ÁP SUẤT DẦU DAEWOO GENTRA

  Mã: 95961350

  120.000

  Mã:95961350 Thương Hiệu:GM oem Xuất xứ: Hàn Quốc Kiều Gia Auto khuyên bạn dùng phụ tùng chính hãng để đảm bảo chất lượng sử dụng phục vụ tốt nhất cho chiếc xe hoạt động hiệu quả hơn.
 • Banphutungoto.vn - CẢM BIẾN ÁP SUẤT DẦU DAEWOO LACETTI - 95961350-1Banphutungoto.vn - CẢM BIẾN ÁP SUẤT DẦU DAEWOO LACETTI - 95961350-1

  CẢM BIẾN ÁP SUẤT DẦU DAEWOO LACETTI

  Mã: 95961350-1

  120.000

  Mã:95961350-1 Thương Hiệu:GM oem Xuất xứ: Hàn Quốc Kiều Gia Auto khuyên bạn dùng phụ tùng chính hãng để đảm bảo chất lượng sử dụng phục vụ tốt nhất cho chiếc xe hoạt động hiệu quả hơn.
 • Banphutungoto.vn - CẢM BIẾN ÁP SUẤT DẦU DAEWOO LANOS - 95961350-2Banphutungoto.vn - CẢM BIẾN ÁP SUẤT DẦU DAEWOO LANOS - 95961350-2

  CẢM BIẾN ÁP SUẤT DẦU DAEWOO LANOS

  Mã: 95961350-2

  120.000

  Mã:95961350-2 Thương Hiệu:GM oem Xuất xứ: Hàn Quốc Kiều Gia Auto khuyên bạn dùng phụ tùng chính hãng để đảm bảo chất lượng sử dụng phục vụ tốt nhất cho chiếc xe hoạt động hiệu quả hơn.
 • Banphutungoto.vn - CẢM BIẾN ÁP SUẤT DẦU DAEWOO MAGNUS - 95961350-3Banphutungoto.vn - CẢM BIẾN ÁP SUẤT DẦU DAEWOO MAGNUS - 95961350-3

  CẢM BIẾN ÁP SUẤT DẦU DAEWOO MAGNUS

  Mã: 95961350-3

  120.000

  Mã:95961350-3 Thương Hiệu:GM oem Xuất xứ: Hàn Quốc Kiều Gia Auto khuyên bạn dùng phụ tùng chính hãng để đảm bảo chất lượng sử dụng phục vụ tốt nhất cho chiếc xe hoạt động hiệu quả hơn.
 • Banphutungoto.vn - CẢM BIẾN ÁP SUẤT DẦU DAEWOO NUBIRA - 95961350-6Banphutungoto.vn - CẢM BIẾN ÁP SUẤT DẦU DAEWOO NUBIRA - 95961350-6

  CẢM BIẾN ÁP SUẤT DẦU DAEWOO NUBIRA

  Mã: 95961350-6

  120.000

  Mã:95961350-6 Thương Hiệu:GM oem Xuất xứ: Hàn Quốc Kiều Gia Auto khuyên bạn dùng phụ tùng chính hãng để đảm bảo chất lượng sử dụng phục vụ tốt nhất cho chiếc xe hoạt động hiệu quả hơn.