Cảm biết báo nhiệt độ nước

 • Cảm biến nhiệt độ nước Chevrolet Orlando

  Mã: 55563530-1

  300.000

 • Banphutungoto.vn - CẢM BIẾN BÁO NHIỆT ĐỘ NƯỚC DAEWOO NUBIRA - 96182634-2Banphutungoto.vn - CẢM BIẾN BÁO NHIỆT ĐỘ NƯỚC DAEWOO NUBIRA - 96182634-2

  CẢM BIẾN BÁO NHIỆT ĐỘ NƯỚC DAEWOO NUBIRA

  Mã: 96182634-2

  200.000

  Mã:96182634-2 Thương Hiệu: GM oem Xuất xứ: Hàn Quốc Kiều Gia Auto khuyên bạn dùng phụ tùng chính hãng để đảm bảo chất lượng sử dụng phục vụ tốt nhất cho chiếc xe hoạt động hiệu quả hơn.
 • Banphutungoto.vn - CẢM BIẾN BÁO NHIỆT NƯỚC TOYOTA VIOS - 8942222030Banphutungoto.vn - CẢM BIẾN BÁO NHIỆT NƯỚC TOYOTA VIOS - 8942222030

  CẢM BIẾN BÁO NHIỆT NƯỚC TOYOTA VIOS

  Mã: 8942222030

  160.000

  Mã:8942222030 Thương Hiệu:Toyota oem Xuất xứ: Nhật Bản Kiều Gia Auto khuyên bạn dùng phụ tùng chính hãng để đảm bảo chất lượng sử dụng phục vụ tốt nhất cho chiếc xe hoạt động hiệu quả hơn.
 • Banphutungoto.vn - CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ NƯỚC CHEVROLET AVEO - 96182634-1Banphutungoto.vn - CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ NƯỚC CHEVROLET AVEO - 96182634-1

  CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ NƯỚC CHEVROLET AVEO

  Mã: 96182634-1

  200.000

  Mã:96182634-1 Thương Hiệu: GM oem Xuất xứ: Hàn Quốc Kiều Gia Auto khuyên bạn dùng phụ tùng chính hãng để đảm bảo chất lượng sử dụng phục vụ tốt nhất cho chiếc xe hoạt động hiệu quả hơn.
 • Banphutungoto.vn - CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ NƯỚC CHEVROLET LACETTI - 96182634-4Banphutungoto.vn - CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ NƯỚC CHEVROLET LACETTI - 96182634-4

  CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ NƯỚC CHEVROLET LACETTI

  Mã: 96182634-4

  175.000

  Mã:96182634-4 Thương Hiệu: GM oem Xuất xứ: Hàn Quốc Kiều Gia Auto khuyên bạn dùng phụ tùng chính hãng để đảm bảo chất lượng sử dụng phục vụ tốt nhất cho chiếc xe hoạt động hiệu quả hơn.
 • Banphutungoto.vn - CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ NƯỚC DAEWOO CIELO - 96182634-6Banphutungoto.vn - CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ NƯỚC DAEWOO CIELO - 96182634-6

  CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ NƯỚC DAEWOO CIELO

  Mã: 96182634-6

  200.000

  Mã:96182634-6 Thương Hiệu: GM oem Xuất xứ: Hàn Quốc Kiều Gia Auto khuyên bạn dùng phụ tùng chính hãng để đảm bảo chất lượng sử dụng phục vụ tốt nhất cho chiếc xe hoạt động hiệu quả hơn.
 • Banphutungoto.vn - CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ NƯỚC DAEWOO LACETTI - 96182634-3Banphutungoto.vn - CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ NƯỚC DAEWOO LACETTI - 96182634-3

  CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ NƯỚC DAEWOO LACETTI

  Mã: 96182634-3 

  175.000

  Mã:96182634-3 Thương Hiệu: GM oem Xuất xứ: Hàn Quốc Kiều Gia Auto khuyên bạn dùng phụ tùng chính hãng để đảm bảo chất lượng sử dụng phục vụ tốt nhất cho chiếc xe hoạt động hiệu quả hơn.
 • Banphutungoto.vn - CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ NƯỚC DAEWOO LANOS - 96182634-5Banphutungoto.vn - CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ NƯỚC DAEWOO LANOS - 96182634-5

  CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ NƯỚC DAEWOO LANOS

  Mã: 96182634-5

  200.000

  Mã:96182634-5 Thương Hiệu: GM oem Xuất xứ: Hàn Quốc Kiều Gia Auto khuyên bạn dùng phụ tùng chính hãng để đảm bảo chất lượng sử dụng phục vụ tốt nhất cho chiếc xe hoạt động hiệu quả hơn.
 • Banphutungoto.vn - CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ NƯỚC FORD ESCAPE 2.3 - XU3F12A648AA-4Banphutungoto.vn - CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ NƯỚC FORD ESCAPE 2.3 - XU3F12A648AA-4

  CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ NƯỚC FORD ESCAPE 2.3

  Mã: XU3F12A648AA-4

  350.000

  Mã: XU3F12A648AA-4 Thương Hiệu:Mazda oem Xuất xứ: Thái Lan Kiều Gia Auto khuyên bạn dùng phụ tùng chính hãng để đảm bảo chất lượng sử dụng phục vụ tốt nhất cho chiếc xe hoạt động hiệu quả hơn.
 • Banphutungoto.vn - CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ NƯỚC FORD ESCAPE 3.0 - 3L8A12A648-1Banphutungoto.vn - CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ NƯỚC FORD ESCAPE 3.0 - 3L8A12A648-1

  CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ NƯỚC FORD ESCAPE 3.0

  Mã: 3L8A12A648-1

  350.000

  Mã: 3L8A12A648-1 Thương Hiệu: Ford Xuất xứ: Thái Lan Kiều Gia Auto khuyên bạn dùng phụ tùng chính hãng để đảm bảo chất lượng sử dụng phục vụ tốt nhất cho chiếc xe hoạt động hiệu quả hơn.  
 • Banphutungoto.vn - CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ NƯỚC FORD FIESTA - 3L8A12A648Banphutungoto.vn - CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ NƯỚC FORD FIESTA - 3L8A12A648

  CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ NƯỚC FORD FIESTA

  Mã: 3L8A12A648

  350.000

  Mã: 3L8A12A648 Thương Hiệu: Ford Xuất xứ: Thái Lan Kiều Gia Auto khuyên bạn dùng phụ tùng chính hãng để đảm bảo chất lượng sử dụng phục vụ tốt nhất cho chiếc xe hoạt động hiệu quả hơn.  
 • Banphutungoto.vn - CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ NƯỚC FORD FIESTA 1.5 - 3L8A12A648-3Banphutungoto.vn - CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ NƯỚC FORD FIESTA 1.5 - 3L8A12A648-3

  CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ NƯỚC FORD FIESTA 1.5

  Mã: 3L8A12A648-3

  350.000

  Mã: 3L8A12A648-3 Thương Hiệu: Ford Xuất xứ: Thái Lan Kiều Gia Auto khuyên bạn dùng phụ tùng chính hãng để đảm bảo chất lượng sử dụng phục vụ tốt nhất cho chiếc xe hoạt động hiệu quả hơn.  
 • Banphutungoto.vn - CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ NƯỚC FORD FOCUS 1.8 - XU3F12A648AABanphutungoto.vn - CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ NƯỚC FORD FOCUS 1.8 - XU3F12A648AA

  CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ NƯỚC FORD FOCUS 1.8

  Mã: XU3F12A648AA

  350.000

  Mã: XU3F12A648AA Thương Hiệu:Ford oem Xuất xứ: Thái Lan Kiều Gia Auto khuyên bạn dùng phụ tùng chính hãng để đảm bảo chất lượng sử dụng phục vụ tốt nhất cho chiếc xe hoạt động hiệu quả hơn.
 • Banphutungoto.vn - CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ NƯỚC FORD FOCUS 2.0 - XU3F12A648AA-1Banphutungoto.vn - CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ NƯỚC FORD FOCUS 2.0 - XU3F12A648AA-1

  CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ NƯỚC FORD FOCUS 2.0

  Mã: XU3F12A648AA-1

  350.000

  Mã: XU3F12A648AA-1 Thương Hiệu:Ford oem Xuất xứ: Thái Lan Kiều Gia Auto khuyên bạn dùng phụ tùng chính hãng để đảm bảo chất lượng sử dụng phục vụ tốt nhất cho chiếc xe hoạt động hiệu quả hơn.
 • Banphutungoto.vn - CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ NƯỚC FORD LASER - B589-18-840-2Banphutungoto.vn - CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ NƯỚC FORD LASER - B589-18-840-2

  CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ NƯỚC FORD LASER

  Mã: B589-18-840-2

  195.000

  Mã:B589-18-840-2 Thương Hiệu: Mazda oem Xuất xứ: Nhật Bản Kiều Gia Auto khuyên bạn dùng phụ tùng chính hãng để đảm bảo chất lượng sử dụng phục vụ tốt nhất cho chiếc xe hoạt động hiệu quả hơn.
 • Banphutungoto.vn - CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ NƯỚC FORD MONDEO 2.0 - XU3F12A648AA-2Banphutungoto.vn - CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ NƯỚC FORD MONDEO 2.0 - XU3F12A648AA-2

  CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ NƯỚC FORD MONDEO 2.0

  Mã: XU3F12A648AA-2

  350.000

  Mã: XU3F12A648AA-2 Thương Hiệu:Ford oem Xuất xứ: Thái Lan Kiều Gia Auto khuyên bạn dùng phụ tùng chính hãng để đảm bảo chất lượng sử dụng phục vụ tốt nhất cho chiếc xe hoạt động hiệu quả hơn.
 • Banphutungoto.vn - CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ NƯỚC FORD MONDEO 2.5 - 3L8A12A648-2Banphutungoto.vn - CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ NƯỚC FORD MONDEO 2.5 - 3L8A12A648-2

  CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ NƯỚC FORD MONDEO 2.5

  Mã: 3L8A12A648-2

  350.000

  Mã: 3L8A12A648-2 Thương Hiệu: Ford Xuất xứ: Thái Lan Kiều Gia Auto khuyên bạn dùng phụ tùng chính hãng để đảm bảo chất lượng sử dụng phục vụ tốt nhất cho chiếc xe hoạt động hiệu quả hơn.  
 • Banphutungoto.vn - CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ NƯỚC FORD RANGER - B589-18-840-3Banphutungoto.vn - CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ NƯỚC FORD RANGER - B589-18-840-3

  CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ NƯỚC FORD RANGER

  Mã: B589-18-840-3

  300.000

  Mã:B589-18-840-3 Thương Hiệu: Mazda oem Xuất xứ: Nhật Bản Kiều Gia Auto khuyên bạn dùng phụ tùng chính hãng để đảm bảo chất lượng sử dụng phục vụ tốt nhất cho chiếc xe hoạt động hiệu quả hơn.
 • Banphutungoto.vn - CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ NƯỚC HYUNDAI ACCENT - 39220-38030-2Banphutungoto.vn - CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ NƯỚC HYUNDAI ACCENT - 39220-38030-2

  CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ NƯỚC HYUNDAI ACCENT

  Mã: 39220-38030-2

  245.000

  Mã: 39220-38030-2 Thương Hiệu: Hyundai Chính hãng Xuất xứ:Hàn Quốc Kiều Gia Auto khuyên bạn dùng phụ tùng chính hãng để đảm bảo chất lượng sử dụng phục vụ tốt nhất cho chiếc xe hoạt động hiệu quả hơn.
 • Banphutungoto.vn - CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ NƯỚC HYUNDAI AVANTE - 39220-38030-1Banphutungoto.vn - CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ NƯỚC HYUNDAI AVANTE - 39220-38030-1

  CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ NƯỚC HYUNDAI AVANTE

  Mã: 39220-38030-1

  300.000

  Mã: 39220-38030-1 Thương Hiệu: Hyundai Chính hãng Xuất xứ:Hàn Quốc Kiều Gia Auto khuyên bạn dùng phụ tùng chính hãng để đảm bảo chất lượng sử dụng phục vụ tốt nhất cho chiếc xe hoạt động hiệu quả hơn.
 • Banphutungoto.vn - CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ NƯỚC HYUNDAI ELANTRA - 39220-38030-5Banphutungoto.vn - CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ NƯỚC HYUNDAI ELANTRA - 39220-38030-5

  CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ NƯỚC HYUNDAI ELANTRA

  Mã: 9220-38030-5

  280.000

  Mã: 39220-38030-5 Thương Hiệu: Hyundai Chính hãng Xuất xứ:Hàn Quốc Kiều Gia Auto khuyên bạn dùng phụ tùng chính hãng để đảm bảo chất lượng sử dụng phục vụ tốt nhất cho chiếc xe hoạt động hiệu quả hơn.
 • Banphutungoto.vn - CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ NƯỚC HYUNDAI GETZ - 39220-38030-9Banphutungoto.vn - CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ NƯỚC HYUNDAI GETZ - 39220-38030-9

  CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ NƯỚC HYUNDAI GETZ

  Mã: 39220-38030-9

  245.000

  Mã: 39220-38030-9 Thương Hiệu: Hyundai Chính hãng Xuất xứ:Hàn Quốc Kiều Gia Auto khuyên bạn dùng phụ tùng chính hãng để đảm bảo chất lượng sử dụng phục vụ tốt nhất cho chiếc xe hoạt động hiệu quả hơn.
 • Banphutungoto.vn - CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ NƯỚC HYUNDAI I10 - 0K50F18840-4Banphutungoto.vn - CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ NƯỚC HYUNDAI I10 - 0K50F18840-4

  CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ NƯỚC HYUNDAI I10

  Mã: 0K50F18840-4

  280.000

  Mã:0K50F18840-4 Thương Hiệu:Kia Chính hãng Xuất xứ: Hàn Quốc Kiều Gia Auto khuyên bạn dùng phụ tùng chính hãng để đảm bảo chất lượng sử dụng phục vụ tốt nhất cho chiếc xe hoạt động hiệu quả hơn.