Cảm biết báo nhiệt độ nước

 • Banphutungoto.vn - CẢM BIẾN BÁO NHIỆT NƯỚC TOYOTA VIOS - 8942222030Banphutungoto.vn - CẢM BIẾN BÁO NHIỆT NƯỚC TOYOTA VIOS - 8942222030

  CẢM BIẾN BÁO NHIỆT NƯỚC TOYOTA VIOS

  Mã: 8942222030

  160.000

  Mã:8942222030 Thương Hiệu:Toyota oem Xuất xứ: Nhật Bản Kiều Gia Auto khuyên bạn dùng phụ tùng chính hãng để đảm bảo chất lượng sử dụng phục vụ tốt nhất cho chiếc xe hoạt động hiệu quả hơn.
 • Banphutungoto.vn - CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ NƯỚC FORD ESCAPE 2.3 - XU3F12A648AA-4Banphutungoto.vn - CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ NƯỚC FORD ESCAPE 2.3 - XU3F12A648AA-4

  CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ NƯỚC FORD ESCAPE 2.3

  Mã: XU3F12A648AA-4

  350.000

  Mã: XU3F12A648AA-4 Thương Hiệu:Mazda oem Xuất xứ: Thái Lan Kiều Gia Auto khuyên bạn dùng phụ tùng chính hãng để đảm bảo chất lượng sử dụng phục vụ tốt nhất cho chiếc xe hoạt động hiệu quả hơn.
 • Banphutungoto.vn - CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ NƯỚC FORD ESCAPE 3.0 - 3L8A12A648-1Banphutungoto.vn - CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ NƯỚC FORD ESCAPE 3.0 - 3L8A12A648-1

  CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ NƯỚC FORD ESCAPE 3.0

  Mã: 3L8A12A648-1

  350.000

  Mã: 3L8A12A648-1 Thương Hiệu: Ford Xuất xứ: Thái Lan Kiều Gia Auto khuyên bạn dùng phụ tùng chính hãng để đảm bảo chất lượng sử dụng phục vụ tốt nhất cho chiếc xe hoạt động hiệu quả hơn.  
 • Banphutungoto.vn - CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ NƯỚC FORD FIESTA - 3L8A12A648Banphutungoto.vn - CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ NƯỚC FORD FIESTA - 3L8A12A648

  CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ NƯỚC FORD FIESTA

  Mã: 3L8A12A648

  350.000

  Mã: 3L8A12A648 Thương Hiệu: Ford Xuất xứ: Thái Lan Kiều Gia Auto khuyên bạn dùng phụ tùng chính hãng để đảm bảo chất lượng sử dụng phục vụ tốt nhất cho chiếc xe hoạt động hiệu quả hơn.  
 • Banphutungoto.vn - CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ NƯỚC FORD FIESTA 1.5 - 3L8A12A648-3Banphutungoto.vn - CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ NƯỚC FORD FIESTA 1.5 - 3L8A12A648-3

  CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ NƯỚC FORD FIESTA 1.5

  Mã: 3L8A12A648-3

  350.000

  Mã: 3L8A12A648-3 Thương Hiệu: Ford Xuất xứ: Thái Lan Kiều Gia Auto khuyên bạn dùng phụ tùng chính hãng để đảm bảo chất lượng sử dụng phục vụ tốt nhất cho chiếc xe hoạt động hiệu quả hơn.  
 • Banphutungoto.vn - CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ NƯỚC FORD FOCUS 1.8 - XU3F12A648AABanphutungoto.vn - CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ NƯỚC FORD FOCUS 1.8 - XU3F12A648AA

  CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ NƯỚC FORD FOCUS 1.8

  Mã: XU3F12A648AA

  350.000

  Mã: XU3F12A648AA Thương Hiệu:Ford oem Xuất xứ: Thái Lan Kiều Gia Auto khuyên bạn dùng phụ tùng chính hãng để đảm bảo chất lượng sử dụng phục vụ tốt nhất cho chiếc xe hoạt động hiệu quả hơn.
 • Banphutungoto.vn - CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ NƯỚC FORD FOCUS 2.0 - XU3F12A648AA-1Banphutungoto.vn - CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ NƯỚC FORD FOCUS 2.0 - XU3F12A648AA-1

  CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ NƯỚC FORD FOCUS 2.0

  Mã: XU3F12A648AA-1

  350.000

  Mã: XU3F12A648AA-1 Thương Hiệu:Ford oem Xuất xứ: Thái Lan Kiều Gia Auto khuyên bạn dùng phụ tùng chính hãng để đảm bảo chất lượng sử dụng phục vụ tốt nhất cho chiếc xe hoạt động hiệu quả hơn.
 • Banphutungoto.vn - CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ NƯỚC FORD MONDEO 2.0 - XU3F12A648AA-2Banphutungoto.vn - CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ NƯỚC FORD MONDEO 2.0 - XU3F12A648AA-2

  CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ NƯỚC FORD MONDEO 2.0

  Mã: XU3F12A648AA-2

  350.000

  Mã: XU3F12A648AA-2 Thương Hiệu:Ford oem Xuất xứ: Thái Lan Kiều Gia Auto khuyên bạn dùng phụ tùng chính hãng để đảm bảo chất lượng sử dụng phục vụ tốt nhất cho chiếc xe hoạt động hiệu quả hơn.
 • Banphutungoto.vn - CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ NƯỚC FORD MONDEO 2.5 - 3L8A12A648-2Banphutungoto.vn - CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ NƯỚC FORD MONDEO 2.5 - 3L8A12A648-2

  CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ NƯỚC FORD MONDEO 2.5

  Mã: 3L8A12A648-2

  350.000

  Mã: 3L8A12A648-2 Thương Hiệu: Ford Xuất xứ: Thái Lan Kiều Gia Auto khuyên bạn dùng phụ tùng chính hãng để đảm bảo chất lượng sử dụng phục vụ tốt nhất cho chiếc xe hoạt động hiệu quả hơn.  
 • Banphutungoto.vn - CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ NƯỚC HYUNDAI I10 - 0K50F18840-4Banphutungoto.vn - CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ NƯỚC HYUNDAI I10 - 0K50F18840-4

  CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ NƯỚC HYUNDAI I10

  Mã: 0K50F18840-4

  280.000

  Mã:0K50F18840-4 Thương Hiệu:Kia Chính hãng Xuất xứ: Hàn Quốc Kiều Gia Auto khuyên bạn dùng phụ tùng chính hãng để đảm bảo chất lượng sử dụng phục vụ tốt nhất cho chiếc xe hoạt động hiệu quả hơn.  
 • Banphutungoto.vn - CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ NƯỚC HYUNDAI TERRACAN - 0K50F18840-5Banphutungoto.vn - CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ NƯỚC HYUNDAI TERRACAN - 0K50F18840-5

  CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ NƯỚC HYUNDAI TERRACAN

  Mã: 0K50F18840-5

  250.000

  Mã:0K50F18840-5 Thương Hiệu: Kia oem Xuất xứ:Hàn Quốc Kiều Gia Auto khuyên bạn dùng phụ tùng chính hãng để đảm bảo chất lượng sử dụng phục vụ tốt nhất cho chiếc xe hoạt động hiệu quả hơn.  
 • Banphutungoto.vn - CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ NƯỚC KIA BONGO 3 - 0K50F18840Banphutungoto.vn - CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ NƯỚC KIA BONGO 3 - 0K50F18840

  CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ NƯỚC KIA BONGO 3

  Mã: 0K50F18840

  320.000

  Mã:0K50F18840 Thương Hiệu:Kia Chính hãng Xuất xứ: Hàn Quốc Kiều Gia Auto khuyên bạn dùng phụ tùng chính hãng để đảm bảo chất lượng sử dụng phục vụ tốt nhất cho chiếc xe hoạt động hiệu quả hơn.  
 • Banphutungoto.vn - CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ NƯỚC KIA CARENS - 0K50F18840-1Banphutungoto.vn - CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ NƯỚC KIA CARENS - 0K50F18840-1

  CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ NƯỚC KIA CARENS

  Mã: N/A

  250.000

  Mã:0K50F18840-1 Thương Hiệu: Kia oem Xuất xứ:Hàn Quốc Kiều Gia Auto khuyên bạn dùng phụ tùng chính hãng để đảm bảo chất lượng sử dụng phục vụ tốt nhất cho chiếc xe hoạt động hiệu quả hơn.  
 • Banphutungoto.vn - CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ NƯỚC KIA CARNIVAL - 0K50F18840-3Banphutungoto.vn - CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ NƯỚC KIA CARNIVAL - 0K50F18840-3

  CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ NƯỚC KIA CARNIVAL

  Mã: N/A

  250.000

  Mã:0K50F18840-3 Thương Hiệu: Kia oem Xuất xứ:Hàn Quốc Kiều Gia Auto khuyên bạn dùng phụ tùng chính hãng để đảm bảo chất lượng sử dụng phục vụ tốt nhất cho chiếc xe hoạt động hiệu quả hơn.  
 • Banphutungoto.vn - CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ NƯỚC KIA K2700 - 0K50F18840-1Banphutungoto.vn - CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ NƯỚC KIA K2700 - 0K50F18840-1

  CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ NƯỚC KIA K2700

  Mã: 0K50F18840-1

  320.000

  Mã:0K50F18840-1 Thương Hiệu:Kia Chính hãng Xuất xứ: Hàn Quốc Kiều Gia Auto khuyên bạn dùng phụ tùng chính hãng để đảm bảo chất lượng sử dụng phục vụ tốt nhất cho chiếc xe hoạt động hiệu quả hơn.  
 • Banphutungoto.vn - CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ NƯỚC KIA K3000 - 0K50F18840-2Banphutungoto.vn - CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ NƯỚC KIA K3000 - 0K50F18840-2

  CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ NƯỚC KIA K3000

  Mã: 0K50F18840-2

  320.000

  Mã:0K50F18840-2 Thương Hiệu:Kia Chính hãng Xuất xứ: Hàn Quốc Kiều Gia Auto khuyên bạn dùng phụ tùng chính hãng để đảm bảo chất lượng sử dụng phục vụ tốt nhất cho chiếc xe hoạt động hiệu quả hơn.  
 • Banphutungoto.vn - CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ NƯỚC KIA RIO - 0K50F18840-2Banphutungoto.vn - CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ NƯỚC KIA RIO - 0K50F18840-2

  CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ NƯỚC KIA RIO

  Mã: N/A

  250.000

  Mã:0K50F18840-2 Thương Hiệu: Kia oem Xuất xứ:Hàn Quốc Kiều Gia Auto khuyên bạn dùng phụ tùng chính hãng để đảm bảo chất lượng sử dụng phục vụ tốt nhất cho chiếc xe hoạt động hiệu quả hơn.  
 • Banphutungoto.vn - CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ NƯỚC KIA SEDONA - 0K50F18840-4Banphutungoto.vn - CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ NƯỚC KIA SEDONA - 0K50F18840-4

  CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ NƯỚC KIA SEDONA

  Mã: N/A

  250.000

  Mã:0K50F18840-4 Thương Hiệu: Kia oem Xuất xứ:Hàn Quốc Kiều Gia Auto khuyên bạn dùng phụ tùng chính hãng để đảm bảo chất lượng sử dụng phục vụ tốt nhất cho chiếc xe hoạt động hiệu quả hơn.  
 • Banphutungoto.vn - CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ NƯỚC KIA SPECTRA - 0K50F18840Banphutungoto.vn - CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ NƯỚC KIA SPECTRA - 0K50F18840

  CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ NƯỚC KIA SPECTRA

  Mã: N/A

  199.000

  Mã:0K50F18840 Thương Hiệu:Kia oem Xuất xứ: Hàn Quốc Kiều Gia Auto khuyên bạn dùng phụ tùng chính hãng để đảm bảo chất lượng sử dụng phục vụ tốt nhất cho chiếc xe hoạt động hiệu quả hơn.  
 • Banphutungoto.vn - CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ NƯỚC MAZDA 6 - XU3F12A648AA-3Banphutungoto.vn - CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ NƯỚC MAZDA 6 - XU3F12A648AA-3

  CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ NƯỚC MAZDA 6

  Mã: XU3F12A648AA-3

  350.000

  Mã: XU3F12A648AA-3 Thương Hiệu:Mazda oem Xuất xứ: Thái Lan Kiều Gia Auto khuyên bạn dùng phụ tùng chính hãng để đảm bảo chất lượng sử dụng phục vụ tốt nhất cho chiếc xe hoạt động hiệu quả hơn.
 • Banphutungoto.vn - CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ NƯỚC MAZDA PREMACY - B59318840Banphutungoto.vn - CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ NƯỚC MAZDA PREMACY - B59318840

  CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ NƯỚC MAZDA PREMACY

  Mã: B59318840

  350.000

  Mã:B59318840 Thương Hiệu: Mazda oem Xuất xứ: Thái Lan Kiều Gia Auto khuyên bạn dùng phụ tùng chính hãng để đảm bảo chất lượng sử dụng phục vụ tốt nhất cho chiếc xe hoạt động hiệu quả hơn.
 • Banphutungoto.vn - CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ NƯỚC TOYOTA COROLLA ALTIS - 8942233030-1Banphutungoto.vn - CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ NƯỚC TOYOTA COROLLA ALTIS - 8942233030-1

  CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ NƯỚC TOYOTA COROLLA ALTIS

  Mã: 8942233030-1

  160.000

  Mã:8942233030-1 Thương Hiệu:Toyota oem Xuất xứ: Nhật Bản Kiều Gia Auto khuyên bạn dùng phụ tùng chính hãng để đảm bảo chất lượng sử dụng phục vụ tốt nhất cho chiếc xe hoạt động hiệu quả hơn.  
 • Banphutungoto.vn - CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ NƯỚC TOYOTA FORTUNER - 8942233030-3Banphutungoto.vn - CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ NƯỚC TOYOTA FORTUNER - 8942233030-3

  CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ NƯỚC TOYOTA FORTUNER

  Mã: 8942233030-3

  160.000

  Mã:8942233030-3 Thương Hiệu:Toyota oem Xuất xứ: Nhật Bản Kiều Gia Auto khuyên bạn dùng phụ tùng chính hãng để đảm bảo chất lượng sử dụng phục vụ tốt nhất cho chiếc xe hoạt động hiệu quả hơn.  
 • Banphutungoto.vn - CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ NƯỚC TOYOTA INNOVA - 8942233030-5Banphutungoto.vn - CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ NƯỚC TOYOTA INNOVA - 8942233030-5

  CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ NƯỚC TOYOTA INNOVA

  Mã: 8942233030-5

  160.000

  Mã:8942233030-5 Thương Hiệu:Toyota oem Xuất xứ: Nhật Bản Kiều Gia Auto khuyên bạn dùng phụ tùng chính hãng để đảm bảo chất lượng sử dụng phục vụ tốt nhất cho chiếc xe hoạt động hiệu quả hơn.